Deklaracje zgodności i certyfikatyDEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 01/10/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne 

Modele: V 185, V 186, V 188, V 189, V 191, V 193

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 07/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: V1C1, V1C2, V2C1, V2C2, V2C3, V3C1, V3C2, V3C3, V4C1, V4C2, V4C3, V5C1, V5C2, V5C3, V6C1, V6C2, V6C3, V7C1,  V7C2, V7C3, VE190SC1, VE190SC2,VE190SC3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 08/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: V002C1,V002C2, V002C3, V002C4, V003C1, V003C2, V003C3, , V003C4, V004C1, V004C2, V004C3, V004C4, V005C1, V005C2, V005C3, V005C4, V006C1, V006C2, V006C3, V006C4, V007C1,  V007C2, V007C3, V007C4, V007C5, V008C1, V008C2, V008C3, V008C4, V0V009C2, V0010C1, V010C2, V010C3, V010C4, V011C1, V011C2, V011C3, V012C1, V012C2, V012C3, V012C4, V013C1,V013C2, V013C3, V014C1, V014C2, V014C3, V014C4.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 09/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:  V10C1, V10C2, V01C3, V10C4, V11C1, V11C2, V12C1, V12C2, V12C3, V13C1, V13C2, V14C1, V14C2, V14C3, V14C4, V15C1, V15C2, V15C3, V15C4, V16C1, V16C2, V16C3, V16C4, V17C1, V17C2, V17C3, V18C1, V18C2, V19C1, V19C2, V19C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 10/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:  V22C1,V22C2, V22C3,  V23C1, V23C2, V23C3, V24C1, V24C2,   V25C1, V25C2, V25C3, V25C4, V26C1, V26C2, V26C3,  V28C1, V28C2 V28C3, V29C1, V29C1, V29C2, V29C3, V29C4, V30C1, V30C2, V30C3, V31C1, V31C2, V31C3, V32C1, V32C2, V32C3, V32C4, V33C1, V33C2, V33C3, V33C4, V34C1, V34C2, V34C3, V35C1, V35C2, V35C3, V36C1, V36C2, V36C3, V37C1, V37C2, V37C3,V38C1, V38C2, V38C3, V39C1, V39C2, V39C3, V40C1, V40C2, V40C3, V41C1, V41C2, V41C3, V42C1, V42C2, V42C3, V43C1, V43C2, V43C3, V44C1, V44C2, V44C3, V45C1, V45C2, V45C3, V46C1, V46C2, V46C3, V47C1, V47C2, V47C3, V48C1, V48C2, V48C3, V49C1, V49C2, V49C3, V49NC1, V49NC2, V40NC3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 11/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: V50C1,V50C2, V50C3,  V51C1, V51C2, V51C3, V52C1, V52C2,   V52C3, V52NC1, V52NC2, V52NC3,  V53C1, V53C2, V53C3,  V54C1, V54C2 V54C3, V54NC1, V54NC2 V54NC3 V55C1, V55C2, V55C3, V55NC1, V55NC2, V55NC3, V56C1, V56C2, V56C3, V57C1, V57C2, V57C3, V57NC1, V57NC2, V57NC3, V58C1, V58C2, V58C3, V59C1, V59C2, V59C3, V60C1, V60C2, V60C3, V61C1, V61C2, V61C3, V62C1, V62C2, V62C3, V63C1,V63C2, V63C3, V64C1, V64C2, V64C3, V65C1, V65C2, V65C3, V66C1, V66C2, V66C3, V67C1, V67C2, V67C3, V68C1, V68C2, V68C3, V69C1, V69C2, V69C3, V70C1, V70C2, V70C3, V71C1, V71C2, V71C3, V72C1, V72C2, V72C3, V74C1, V74C2, V74C3, V75C1, V75C2, V75C3, V76C1, V76C2, V76C3, V77C1, V77C2, V77C3, V78C1, V78C2, V78C3, V79C1, V79C2, V79C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 12/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V80C1,V80C2, V80C3,  V81C1, V81C2, V81C3, V82C1, V82C2,   V82C3, V83C1, V83C1, V83C3, V84C1, V84C2, V84C3,  V85C1, V85C2 V85C3, V86C1, V86C1, V86C2, V86C3, V87C1,  V87C2, V87C3, V88C1, V88C2, V88C3, V89C1, V89C2, V89C3, V90C1, V90C2, V90C3,  V91C1, V92C2, V93C3, V94C1, V94C2, V94C3, V95C1, V95C2, V95C3, V96C1, V96C2, V96C3,V97C1, V97C2, V97C3, V98C1, V98C2, V98C3, V99C1, V99C2, V99C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 13/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V100C1,V100C2, V100C3,  V101C1, V101C2, V101C3,  V103C1, V103C2, V103C3, V104C1, V104C2, V104C3,  V105C1, V105C2 V105C3,  V106C1, V106C2, V106C3, V107C1,  V107C2, V107C3, V108C1, V108C2, V108C3, V109C1, V109C2, V109C3, V110C1, V110C2, V110C3,  V112C1, V112C2, V112C3, V113C1, V9113C2, V114C1, V114C2, V114C3, V115C1, V115C2, V115C3, V117C1, V117C2, V118C1, V118C2, V118C3, V120C1, V120C2, V120C3, V121C1, V121C2, V121C3, V122C1, V122C2, V122C3, V123C1, V123C2, V123C3, V124C1, V124C2, V124C3, V125C1, V125C2, V125C3, V126C1, V126C2, V126C3, V128C1, V128C2, V128C3, V129C1, V129C2, V129C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 14/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V130C1,V130C2, V130C3,  V131C1, V131C2, V131C3,  V132C1, V132C2, V132C3, V133C1, V133C2, V133C3,  V134C1, V134C2 V134C3,  V135C1, V135C2, V135C3, V136C1,  V136C2, V136C3, V138C1, V138C2, V138C3, V139C1, V139C2, V139C3, V140C1, V140C2, V140C3,  V141C1, V141C2, V141C3, V142C1, V142C2, V142C3, V143C1, V143C2, V143C3, V145C1, V145C2, V145C3, V146C1, V146C2, V146C3, V147C1, V147C2, V147C3, V148C1, V148C2,  V149C1, V149C2, V149C3, V150C1, V150C2,  V151C1, V151C2,  V152C1, V155C3, V156C1, V156C2, V156C3, V157C1, V157C2, V157C3, V158C1, V158C2, V159C1, V159C2, V159C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 15/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V160C1,V160C2, V160C3,  V161C1, V161C2, V161C3,  V162C1, V162C2, V162C3, V163C1, V163C2, V163C3,  V164C1, V164C2 V164C3,  V165C1, V165C2, V165C3, V166C1,  V166C2, V166C3, V167C1, V167C2, V167C3, V169C1, V169C2, V169C3, V170C1, V170C2, V170C3,  V170C4, V171C1, V171C2, V171C3, V172C1, V172C2, V172C3, V173C1, V173C2, V173C3, V174C1, V174C2, V174C3, V175C1, V175C2, V175C3, V176C1, V176C2, V176C3, V177C1, V177C2,  V177C3, V178C1, V178C2, V178C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 16/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V160C1,V160C2, V160C3,  V161C1, V161C2, V161C3,  V162C1, V162C2, V162C3, V163C1, V163C2, V163C3,  V164C1, V164C2 V164C3,  V165C1, V165C2, V165C3, V166C1,  V166C2, V166C3, V167C1, V167C2, V167C3, V169C1, V169C2, V169C3, V170C1, V170C2, V170C3,  V170C4, V171C1, V171C2, V171C3, V172C1, V172C2, V172C3, V173C1, V173C2, V173C3, V174C1, V174C2, V174C3, V175C1, V175C2, V175C3, V176C1, V176C2, V176C3, V177C1, V177C2,  V177C3, V178C1, V178C2, V178C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 17/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem:

oznaczone kodem:  V182C1,V182C2, V182C3,  V183C1, V183C2, V183C3,  V184C1, V184C2, V184C3, V185C1, V185C2, V185C3,  V186C1, V186C2 V186C3,  V187C1, V187C2, V187C3, V188C1,  V188C2, V188C3, V189C1, V189C2, V189C3, V191C1, V191C3, V192C1, V192C2, V192C3,  V193C1, V193C2, V193C3, V194C1, V194C2, V194C3. 

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 01/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS001C1, BS001C2, BS001C3, BS002C1, BS002C2, BS002C3,BS003C1, BS003C2, BS003C3,BS004C1, BS004C2, BS004C3,BS005C1, BS005C3, BS006C1, BS006C2, BS006C3,BS007C1, BS007C2, BS007C3,BS008C1, BS008C2, BS008C3,BS009C1, BS009C2, BS009C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 02/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS011C1, BS011C2, BS011C3, BS012C1, BS012C2, BS012C3, BS013C1, BS013C2, BS013C3,  BS014C1, BS014C2, BS014C3, BS015C1, BS015C2, BS015C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 03/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS021C1, BS021C2, BS021C3, BS022C1, BS022C2, BS022C3,BS023C1, BS023C2, BS023C3, BS025C1, BS025C2 ,BS025C3, BS026C1, BS026C2, BS026C3,BS027C1, BS027C2, BS027C3,BS028C1, BS028C2, BS028C3, BS028C4, BS029C1, BS029C2.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 04/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS030C2, BS030C4, BS031C1, BS031C2, BS031C3, BS032C1, BS032C3, BS032C4,BS033C1, BS033C2, BS033C3, BS034C1, BS034C2, BS035C1, BS035C2 ,BS035C3, BS036C1, BS036C2, BS036C3,BS037C1, BS037C2, BS037C3, BS038C1, BS038C2, BS038C3, BS039C1, BS039C2, BS039C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 05/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS040C1, BS040C2, BS040C3, BS041C1, BS041C2, BS041C3, BS042C1, BS042C2, BS042C3,BS043C1, BS043C2, BS043C3, BS044C1, BS044C2, BS044C3, BS045C1, BS045C2 ,BS045C3, BS046C1, BS046C2, BS046C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 06/2021

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne BRUGI

oznaczone kodem: BS050C1, BS050C2, BS050C3, BS051C1, BS051C2, BS051C3, , BS051C4, BS051C5, BS051C6, BS052C1, BS042C2, BS052C3,BS052C4, BS053C1, BS053C2, BS053C3, BS053C4, BS054C1, BS054C2, BS054C3, BS054C4 BS055C1, BS055C2 ,BS055C3, BS055C4, BS056C1, BS056C2, BS056C3,  BS056C4, BS057C1, BS057C2, BS057C3, BS058C1, BS058C2, BS058C3, BS059C1, BS059C2, BS059C3, BS060C1, BS060C2, BS060C3. 

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 09 -2021 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 01/2022

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: V195C1, V195C2, V195C3 ,V196C1, V196C2, V196C3, V197C1, V197C2, V197C3 V198C1, V198C2, V198C3 V199C1, V199C2, V199C3, V200C1, V200C2, V200C3,  V201C1, V201C2, V201C3, V202C1, V202C2, V202C3, V203C1, V203C2, V203C3, V204C1, V204C2, V204C3, V206C1, V206C2, V206C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 07 – 01 – 2022 ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 01/2022

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: H001C1, H001C2, H001C3, H002C1, H002C2 H002C3, H003C1, H003C2, H003C3, H004C1, H004C2, H004C3, H005C1, H005C2, H005C3, H006C1, H006C2, H006C3, H007C1, H007C2, H007C3, H011C1, H011C2, H011C3, H012C1, H012C2 H012C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 11 – 04-2022 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 02/2022

VERMARI

Nazwa środka ochrony indywidulanej:

Okulary przeciwsłoneczne VERMARI

oznaczone kodem: V208C1, V208C2, V208C3.

Nazwa producenta: Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Adres  producenta: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B 21

Niniejszym oświadczamy, że deklarację zgodności UE wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej kategorii I są zgodne z wymaganiami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej r.   a  ocena zgodności tego ŚOI została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem IV tego Rozporządzenia.

Normy zharmonizowane:

PN-EN 166:2005   Ochrona indywidualna oczu — Wymagania

PN=EN ISO 12312:-1:2014-02?A1:2016-01 Ochrona oczu i twarzy — Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu– Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

Podpisano w imienu Vermari Eyewear Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Warszawa dnia 11 – 04-2022 r. ……………………………………………………….

( Robert Orzechowski – Prezes Zarządu)

 

Oznakowanie oprawek korekcyjnych

Zastosowanie:

Oprawki są wyrobem medycznym klasy I (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, Załącznik VIII, Rozdział III), przeznaczonym głównie do stosowania przy produkcji okularów z receptą w połączeniu z optycznymi soczewkami z receptą.

Oprawki okularowe z receptą spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745.

Przechowywanie i czyszczenie:

Oprawki powinny być przechowywane w odpowiednim etui i w temperaturze od -10°C do maksymalnie +35°C.

Nie wystawiaj oprawek na bezpośrednie działanie słoneczne w zamkniętym, nieklimatyzowanym pomieszczeniu (np. na desce rozdzielczej samochodu), ponieważ przy wysokich temperaturach mogą ulec uszkodzeniu.

Unikaj rozpuszczalników (np. acetonu, alkoholu) oraz silnych preparatów czyszczących, które mogą uszkodzić oprawki.

Do czyszczenia okularów używaj tylko chusteczki zwilżonej delikatnym, obojętnym preparatem.

Jeśli oprawki przypadkowo i krótkotrwale miały kontakt z np. wodą morską, wodą chlorowaną (np. w basenie), kosmetykami, substancjami chemicznymi, należy je natychmiast usunąć za pomocą zwilżonej chusteczki.

Jeśli którykolwiek element oprawki jest mechanicznie uszkodzony, zalecamy jego wymianę na nowy, oryginalny element.

Ostrzeżenia:

Prosimy pamiętać, że osoby wrażliwe na alergie mogą doświadczać niepożądanych reakcji po kontakcie z materiałem oprawki.

Zwróć uwagę, że do oprawek dołączone są plastikowe szkła demonstracyjne, które nie są przeznaczone do użytku, a służą tylko celom dekoracyjnym i utrzymują kształt oprawki.

Oznakowania:

Data produkcji znajduje się na indywidualnych opakowaniach. Oznaczenie modelu może być znalezione wewnątrz produktu.

Zgłoszenia/Dane kontaktowe:

Wszelkie reklamacje dotyczące oprawek należy zgłaszać w sklepie optycznym, w którym zostały zakupione. Jeśli nie można skontaktować się ze sklepem, prosimy o kontakt z nami drogą mailową pod adresem office@vermarieyewear.com

 

 

BG

Маркиране на рамки за корекционни очила

Приложение:

Рамките са медицинско изделие от клас I (Регламент (ЕС) 2017/745, приложение VIII, глава III), предназначено предимно за използване при производството на очила с предписание в комбинация с оптични лещи с предписание.

Рамките за очила с рецепта отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745.

Съхранение и почистване:

Рамките трябва да се съхраняват в подходяща кутия и при температура от -10°C до максимум +35°C.

Не излагайте рамките на слънце в затворено, неклиматизирано помещение (напр. върху таблото на автомобила), тъй като при високи температури рамките могат да се повредят.

Избягвайте разтворители (напр. ацетон, алкохол) и силни почистващи препарати, които могат да повредят рамките.

Използвайте само кърпа, навлажнена с мек, неутрален препарат, за да почистите очилата.

Ако има случаен и краткотраен контакт на рамките с, например, солена вода, хлорирана вода (напр. в басейн), козметика, химикали, те трябва да бъдат отстранени незабавно с влажна кърпа.

Ако някоя част от рамката е механично повредена, препоръчваме да я замените с нова, оригинална част.

Предупреждения:

Моля, имайте предвид, че чувствителните хора, които са склонни към алергии, могат да получат нежелани реакции при контакт с материала на рамката.

Моля, обърнете внимание, че към рамките са прикрепени пластмасови демонстрационни стъкла, които не са предназначени за употреба, а имат само декоративна функция и поддържат формата на рамката.

Маркировки:

Датата на производство се намира върху отделните опаковки. Обозначението на модела може да бъде намерено вътре в продукта.

Заявления/Данни за контакт:

Всякакви рекламации, касаещи рамките, трябва да се съобщават на оптичния магазин, в който са закупени. Ако не успеете да се свържете с магазина, моля, свържете се с нас по имейл office@vermarieyewear.com или на телефон №:

CZ

Označení obrouček dioptrických brýlí

Použití:

Obroučky jsou zdravotnický prostředek třídy I (Pravidlo 1 Kapitoly III Přílohy VIII nařízení (ES) 2017/745), který je určen především pro výrobu dioptrických brýlí jejich spojením s optickými čočkami vydávanými na předpis.

Obroučky dioptrických brýlí jsou v souladu s nařízením (ES) 2017/745.

Uchovávání a čištění:

Obroučky uchovávejte ve vhodném obalu, při teplotě od -10 do +35 °C.

Nenechávejte obroučky na slunci v uzavřeném, neklimatizovaném prostoru (např. přihrádka auta), protože při zahřátí může dojít k jejich poškození.

Zamezte kontaktu obrouček s rozpouštědly (např. aceton, alkohol) a silnými detergenty, které je možnou poškodit.

K čištění brýlí používejte výhradně k tomu určený hadřík namočený do mírného, neutrálního čisticího prostředku.

V případě krátkého, sporadického kontaktu obrouček např. se slanou či chlorovanou vodou (např. v bazénu), kosmetickými produkty a chemickými látkami okamžitě je odstraňte mokrým hadříkem.

Pokud dojde k poškození kterékoliv části obrouček, je vhodně ji vyměnit za novou.

Upozornění:

U citlivých osob a osob náchylných na alergické reakce může dojít k nežádoucím reakcím při kontaktu s materiálem obrouček.

Obroučky jsou osazeny zkušebními plastovými čočkami, které nejsou vhodné k používání, plní pouze ozdobnou funkci a udržují tvar obrouček.

Označení:

Datum výroby je uvedeno na obalu. Označení modelu je uvnitř výrobku.

Reklamace/Kontatky:

Obroučky je nutné reklamovat v prodejně optiky, kde jste je zakoupili. Pokud to není možné, kontaktujte nás e-mailem na adrese office@vermarieyewear.com nebo telefonicky na čísle:

EN

Marking of frames for eyeglasses

Application:

The frames are a Class I medical device (Rule 1, Chapter III of Annex VIII of Regulation (EC) 2017/745), intended primarily for the manufacture of eyeglasses, when combined with prescription optical lenses.

Frames for eyeglasses comply with Regulation (EC) 2017/745.

Storage, and cleaning:

The frames should be stored in a case adapted to them, and at a temperature of 10 degrees Celsius to a maximum of +35

Exposure of the frames to the sun in an enclosed, non-air-conditioned room (e.g. the dashboard of a car) should be avoided, as the frames may be damaged if heated to high temperatures.

Avoid solvents (e.g. acetone, alcohol), and strong detergents which could damage the frames.

Use a dedicated cloth moistened with a mild neutral detergent to clean your eyeglasses.

In the event of sporadic and brief contact of the frames with e.g. salt water, chlorinated water (e.g. in a swimming pool), cosmetics, chemicals, remove them immediately with a damp cloth.

If any part of the frame is mechanically damaged, we recommend replacing the damaged part with a new original one.

Warning:

Please be aware that sensitive people prone to allergies may experience adverse reactions upon contact with the frame material.

Please also note that there are plastic demonstration lenses fitted to the frames which are not intended for use, they have a decorative function and hold the shape of the frame.

Markings:

The date of manufacture can be found on the packaging. The model identifier can be found inside the product.

Notifications/Contact details:

Any complaints about your frames should be reported to the opticians store where they were purchased. If you cannot get in touch with them, please contact us by email at office@vermarieyewear.com, or by calling at:

HU

Szemüvegkeretek dioptriás szemüveghez címkézése

Rendeltetés:

A szemüvegkeret I. osztályú orvosi eszköz (az 2017/745. sz. (EU) rendelet VIII. sz. melléklete, III. fejezet, 1. szabálya szerint), rendeltetése szerint elsődlegesen dioptriás szemüvegekhez használják, receptre kiadott optikai lencsékkel együtt.

A dioptriás szemüveghez szánt keretek megfelelnek a 2017/745. sz. (EU) rendelet előírásainak.

Tárolás és tisztítás:

A keretek a keretekhez kialakított tokban tárolandók, –10-től max. +35 Celsius-fokos hőmérsékleten.

A keretet zárt, nem légkondicionált helyiségben (pl. a autó szélvédője mögött) tárolva kerülni kell a közvetlen napsütést, mivel a túlzott felmelegedés károsíthatja a keretet.

Oldószerek (pl. aceton, alkohol), valamint erős mosószerek károsíthatják a keretet, ezért használatuk kerülendő.

A szemüveg tisztításához szemüvegtisztításra alkalmas, kímélő mosószerrel nedvesített kendő használandó.

Amennyiben alkalomadtán és rövid ideig a keret pl. sós vízzel, klóros vízzel (pl. az uszodában), kozmetikumokkal, vegyszerekkel kerül kapcsolatba, nedves kendővel azonnal le kell törölni.

A keret bármely részének mechanikus sérülése esetén javasolt a sérült rész cseréje (a gyártótól).

Figyelmeztetések:

Az allergiára hajlamos vagy érzékeny személyek esetén a keret anyagával való érintkezés nem kívánt reakciót válthat ki.

Ne feledjük, hogy a keret kizárólag bemutatási, nem pedig használati célból, műanyag lencséket tartalmaz, amelyek rendeltetése kizárólag dekorációs jellegű, illetve a keret alakjának megtartását célozzák.

Megjelölés:

A gyártási dátum az egységcsomagon található. A modell azonosítója a termék belső oldalán található.

Bejelentések / Kapcsolatfelvétel:

A keretre vonatkozó bármilyen reklamációs igény abban az optikai üzletben nyújtandó be, ahol a keretet vásárolták. Amennyiben nincs egyéb lehetőség a kapcsolatfelvételre, az office@vermarieyewear.com e-mail-címen vagy az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetőek:  

RO

Marcarea ramei pentru ochelarii de corecție

Aplicare:

Ramele sunt un dispozitiv medical din clasa I [Regula 1 capitolul III din anexa VIII la Regulamentul (CE) 2017/745], destinate în principal fabricării de ochelari de corecție, atunci când sunt combinate cu lentile optice cu prescripție medicală.

Ramele pentru ochelari corectivi sunt conforme cu Regulamentul (CE) 2017/745

Depozitare și curățare:

Ramele trebuie depozitate într-o cutie adaptată și la o temperatură cuprinsă între 10 grade Celsius și maximum +35 grade Celsius.

Ar trebui evitată expunerea ramei la soare într-o încăpere închisă, fără aer condiționat (de exemplu, bordul unei mașini), deoarece ramele se pot deteriora dacă se încălzesc foarte tare.

Trebuie evitați solvenții (de exemplu, acetona, alcoolul) și detergenții puternici care ar putea deteriora ramele.

Pentru a curăța ochelarii, utilizați numai o cârpă specială, umezită cu un detergent neutru ușor.

Dacă există un contact ocazional și de scurtă durată cu, de exemplu, apă sărată, apă clorurată (de exemplu, într-o piscină), produse cosmetice, substanțe chimice, îndepărtați-le imediat cu o cârpă umedă.

În caz de deteriorare mecanică a oricărei părți a ramei, vă recomandăm să înlocuiți piesa cu una nouă, originală.

Avertisment:

Trebuie avut în vedere faptul că persoanele sensibile, predispuse la alergii, pot avea reacții adverse la contactul cu materialul ramei.

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că în rame sunt montate lentile demonstrative din plastic, care nu sunt destinate utilizării, ci au doar o funcție decorativă și mențin forma ramei.

Avertisment:

Data de fabricație poate fi găsită pe fiecare ambalaj în parte. Identificatorul modelului poate fi găsit în interiorul produsului.

Cereri/Date de contact:

Orice reclamație cu privire la rame trebuie făcută la magazinul cu profil optic de unde au fost achiziționate. În cazul în care nu poate fi contactat, vă rugăm să ne contactați prin e-mail office@vermarieyewear.com , sau la nr. Telefon: